Ειδικός Παθολόγος Μπέλλος Νικόλαος - Ιατρικά περιστατικά και ενημέρωση

Ιατρικά περιστατικά και ενημέρωση

Με χαρά εγκαινιάζουμε την νέα στήλη της ιστοσελίδας μας, όπου θα αναφέρουμε επί εβδομαδιαίας βάσης, 

τα συμβάματα  που αντιμετωπίσαμε στο ιατρείο μας, σε απλή και κατανοητή γλώσσα,  ώστε ο επισκέπτης να ενημερώνεται και να αποκτά την παιδεία  που θα τον καθιστά συμμέτοχο στην διαδικασία για την αποκατάσταση μίας ασθένειας του.